Loading

Category Archive for : ‘Noutati’

Lista județelor cu cei mai mulți beneficiari ai formelor de sprijin acordate cultivatorilor de legume în anul 2021

Lista județelor cu cei mai mulți beneficiari ai formelor de sprijin acordate cultivatorilor de legume în anul 2021

În continuarea precizărilor făcute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 29 iulie 2021, privind formele de sprijin acordate cultivatorilor de legume, menționăm următoarele: În ceea ce privește Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, aprobat prin HG nr. 651/2021, din suma alocată de 30,76 mil. euro, peste 9 milioane de euro […]

Măsuri pentru implementarea fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală aprobate în Ședința de Guvern

Astăzi, 05 august 2021, a fost aprobată în ședința de Guvern o Hotărâre ce modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, pentru a răspunde cerințelor specifice perioadei […]

Precizări privind formele de sprijin pentru legumicultori în anul 2021

Precizări privind formele de sprijin pentru legumicultori în anul 2021

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face următoarele precizări cu privire la formele de sprijin pentru sectorul legumicol prevăzute pentru anul 2021: Programul de susţinere a producției de legume în spații protejate (HG nr.651/2021) Pentru anul 2021 suma alocată este de 150.000 mii lei (30.785 mii euro) S-au depus 14.239 de cereri a căror eligibilitate va fi verificata de APIA și […]

Participarea MADR la workshop-ul ”Agricultură durabilă. Integrarea inovațiilor digitale în practicile agricole”

Participarea MADR la workshop-ul ”Agricultură durabilă. Integrarea inovațiilor digitale în practicile agricole”

În data de 27 iulie 2021, secretarul de stat George Cățean a luat parte la workshopul intitulat ”Agricultură durabilă. Integrarea inovațiilor digitale în practicile agricole”, organizat de OGOR, cu participarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Cercetării și Inovării și Digitalizării. În deschiderea seminarului, secretarul de stat George Cățean a apreciat oprtunitatea organizării […]

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a acordat mandat Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE- Comitetul Special pentru Agricultură pentru îmbunătățirea textului Regulamentului în baza căruia se va creiona Planul Național Strategic, astfel încât acesta să răspundă nevoilor și priorităților agriculturii românești. MADR susține că textul propunerii de Regulament de stabilire a normelor privind […]

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 – „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” și de depunere a proiectelor pentru submăsura 9.1 – „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”. În ceea ce privește submăsura 17.1, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se […]

Modificări aduse schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură

Modificări aduse schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură

În ședința de Guvern din data de 21 iulie 2021 a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea art. 10 alin. (11) și (8) din HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prezentul act normativ vizează asigurarea resurselor financiare necesare plății sumelor reprezentând ajutor de […]

INFORMARE DE PRESĂ

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a avizat, în data de 13 iulie, propunerea Autorității de Management pentru PNDR privind criteriile de selecție și punctajele aferente acestora, punctajul minim, precum și alocarea anuală financiară pentru sesiunile de depunere proiecte din anul 2021 pentru următoarele submăsuri din PNDR: sM 4.2a „Investiții […]