Comunicat desemnare ENTITĂȚI MANDATATE, conform Ordinului nr. 1964/2015.

Prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1964/2015 au fost aprobate criteriile și condițiile pentru aprobarea și desemnarea entităților mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

Pentru a asigura informarea publică a celor interesați, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale publică pe site-ul propriu și al Direcțiilor pentru Agricultură Județene Lista entităților mandatate și datele de contact ale acestora.